lunes, 29 de noviembre de 2010

La ciutat medieval


PERQUE ES VAN DESENVOLUPAR LES CIUTATS EN AQUELLA EPÒCA?
El creixement a les ciutats va respondre de diversos motius:                                             
1.Amb les noves tècniques agrícoles es necessitaven menys camperols, i van anar a la ciutat a buscar treball.                                                                                             
2. Molts mercaders es van instalar a les ciutats per comprar i vendre els seus productes, ja que veien que les ciutats creixien i hi havia més població.                                 

  3. Molts camperols van intentar fugir del noble refugian-se a la ciutat, on hi havien cartes de llibertat i oferia millors condicions de vida.COM EREN LES CIUTATS GÒTIQUES:

La ciutat medieval estava envoltada per una muralla defensiva, en la qual diverses portes obren els camins més importants.
Les ciutats tenen diferents barris, que agrupen la població en funció de la seva procedència, la seva religió o la seva activitat. El desenvolupament econòmic d'algunes urbs, especialment les dedicades al comerç, va fer que es construïssin noves àrees. En aquestes, els habitatges podien assolir dos o tres plantes.

El centre de la vida urbana l'ocupa la plaça, en la qual se situen els edificis més representatius. Aquests són alts, realitzats en pedra, amb balcons que s'obren al carrer.
De la plaça partia una infinitat de carrers, algunes d'estretes i tortuoses, sempre ocupats per una intensa activitat. En elles es desenvolupava bona part de la vida diària de la comunitat: comprar, vendre, passejar, relacionar-se... Sens dubte, el mercat era el centre econòmic i social de la població.

QUINES ACTIVITATS ECONÒMIQUES VAN ASSOLIR UN GRAN DESEi VOLUPAMENT DE LES CIUTATS ¿
HI HAVIA LLOCS CONCRETS PER FER-HI ELS INTERCAMBIS COMERCIALS?

Van assolir un gran desenvolupament van ser el comerç i la banca.
El comerç el va experimentar perque el creixamnet de la población va augmentar la necesitat de productes. ELs preoductes es transportaven per terra i pels Rius i mars principals.
Hi havia dues rutes principals: La ruta de Mediterrani i Lq de la ruta de l’Atlàntic i del Bàltic.
Els mercaders es reunien en fires comercials. L’auge del comerç va comportar l’aparició de noves tècniques bancàries i financeres a Europa. Els viatges comercials sovint eren molt cars i van començar a financiar-se a crèdit. Per evitar els robatoris es van establir les lletres de canvi, sense portar diners en metal·lic.

QUINA CLASSE SOCIAL VA SORGIR A LES CIUTATS?
 A la ciutat, artesans i comerciants formen una nova classe social: la burgesia, que posseïa un poder, els diners. La ciutat va crear una nova cultura, a través de les universitats, i un nou art, el gòtic.            COM S’ENTRETANIEN ELS SEUS HABITANT?

Aquest ampli moviment de mercats i fires va fer també que l’art s’expandís i que fos objecte de comerç. A la ciutat, artesans i comerciants formen una nova classe social: la burgesia, que posseïa un poder, els diners. La ciutat va crear una nova cultura, a través de les universitats, i un nou art, el gòtic.QUÈ EREN LES FIRES?

Les fires es feien un cop a l’any i arribaven productes de tot arreu. Una de les més importants va ser la de la religió francesa de la Xampanya.
Eren molt importants, perquè es desenvolupava la vida social, es posava en practica el comerç i tot això va fer que l’economia florís.

LOCALITZAR CHARTRES I TROYES.
CHATRES: 


Troyes:

La distancia que les separa es de 90 Km., que la recorrien mitjançant carruatges. Potser devien trigar un o dos dies. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario